Oudgriekse leeskring II

Iedereen die (ooit) Oudgrieks volgde in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het maar om twee jaar, is welkom in deze cursus. Na een korte heropfrissing van de grammatica lezen en becommentariëren we teksten van de allergrootsten: Homeros, Sappho, Herodotos, Sophokles, Plato. Studie van het klassieke Grieks is een noodzakelijk onderdeel van een brede culturele en intellectuele vorming en werpt zijn vruchten af op de persoonlijkheid van de cursist.

Programma

 

Lesgever

Kris De Boel

studeerde klassieke filologie (lic. aan UGent), filosofie (bach. aan KULeuven) en godsdienst (graduaat aan HDGI Gent). Aan de Sint-Bavohumaniora te Gent geeft hij klassieke talen en godsdienst; in het bijzonder geeft hij al jarenlang Grieks aan de hogere jaren. Ook publiceert hij en geeft hij lezingen over filosofie.

Praktisch

Begin- en einddatum: 15/01/2022 tot 23/04/2022
Lesmomenten: 12 zaterdagen, telkens van 10.00u. tot 12.15u.
Maximum aantal deelnemers: 7
Locatie: Het Toreken, Poëziecentrum Gent (Vrijdagmarkt 36)
Kostprijs: € 120