Latijn voor beginners II

Het doel van de lessenreeks is mensen die nooit of zeer kort met Latijn hebben kennisgemaakt, binnen te leiden in een taal ‘waarin geen woord vergeefs weerklinkt’ (R. Torfs). In een taaltraject van twee academiejaren (vier semesters) leer je geleidelijk de Latijnse basisgrammatica. In een eerste jaar met twee modules van 12 lessen bestuderen we samen een aantal korte tekstfragmenten in hun historische context: grafschriften, graffiti, citaten en gezegden, thema’s uit de Romeinse geschiedenis en het dagelijks leven (= Latijn voor beginners I en II). Wie de smaak te pakken heeft gekregen, kan zich inschrijven voor een tweede jaar met voornamelijk authentieke teksten over politieke, filosofische, retorische en juridische thema’s. En een vleugje poëzie. Tot slot gaat ook veel aandacht naar onze rijke etymologische erfenis van de antieke taal (= Latijn voor beginners III en IV).

De cursus bestaat dus uit 4 modules van 12 lessen, gespreid over twee jaar. De bijdrage voor elke module is 120€. Uiteraard kan men zich na elke module uitschrijven.

Programma

Hier verschijnt weldra meer informatie over Latijn voor beginners II.

Lesgever

David Bauwens - Dirk De Gheest - Johan De Ryck

David Bauwens (°1980) studeerde klassieke filologie aan de UGent. De voorbije 17 jaar gaf hij Latijn en Grieks in verschillende scholen doorheen het Vlaamse land. Hij woont in Gent met zijn vrouw Barbara (leerkracht geschiedenis) en hun drie katten. Tot zijn vele interessegebieden behoren o.a. historische linguïstiek (met een focus op Indo-Europees), muziek (van klassiek tot experimenteel) en film (idem).

Dirk De Gheest (°1956) was 39 jaar leraar Latijn, geschiedenis en politieke vorming op het Sint-Lievenscollege in Gent. Gelukkig getrouwd met Anne, ook classica (zij Leuven, hij Gent), voor haar pensioen pedagogisch directeur in Sint-Franciscus Evergem. Vader van Liesbeth, met wie hij vooral een grote belangstelling deelt voor politiek en Europa.

Johan De Ryck (°1954) studeerde klassieke filologie en antieke wijsbegeerte aan de UGent. Hij gaf Oudgrieks en Latijn aan middelbare scholen in Eeklo, Ronse en Aalst. In 1989 verkaste hij naar de nieuwsredactie van de VRT, om van 2018 tot nu terug te keren naar zijn oude liefde, oude talen, met interim-lesopdrachten in Wetteren, Mere en Aalst. Tegelijk geeft hij nog steeds een cursus strategische communicatie bij Defensie en aan de Koninklijke Militaire School.

Praktisch

Begin- en einddatum: 13/01/2022 tot 21/04/2022
Lesmomenten: 3 parallelle lesgroepen: 12 donderdagen, telkens van 10.00u. tot 12.15u. (Dirk De Gheest), van 15.00u.-17.15u. (Johan De Ryck, geeft les tot 5 mei) of van 19.00u.-21.15u. (David Bauwens)
Maximum aantal deelnemers: 18
Locatie: Monasterium PoortAckere, Gent (Oude Houtlei 56)
Kostprijs: € 120 per semester van 12 lessen