Latijnse leeskring II

Ben ook jij nooit de hemelbestormende vlucht van de jonge Icarus vergeten of de donkere tochten naar de geheimnisvolle onderwereld? Of wil je verwijlen bij de wereldwijze liederen van de grote Romeinse dichters? In onze leeskring gaan de deuren van de antieke wereld weer voor je open. Wie ooit Latijn heeft gevolgd in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het slechts om twee jaar, is welkom op deze cursus. Na een korte opfrissing van de spraakkunst lezen we de  klassieken in de grondtekst: Ovidius, Catullus, Vergilius, Horatius, Tibullus… We maken je wegwijs in het specifieke poëtische taalgebruik, in metriek en klankkleur en laten je iets horen van de grote muzikaliteit van het poëtisch Latijn. De klinkende namen hoeven niet af te schrikken: we nemen je woord voor woord bij de hand en brengen je stilaan weer thuis in de Latijnse woordenschat en taalrijkdom. Leesplezier staat voorop!

Programma

 

Lesgever

Rosine Van Oost

(°1954) studeerde klassieke filologie aan de UGent en heeft als leerkracht klassieke talen en esthetica een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaar op het Vlaams Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, klimaat en duurzame ontwikkeling. Het was al jaren een droom om de klassieke talen toegankelijk te maken voor het brede publiek.

Praktisch

Begin- en einddatum: 10/01/2022 tot 25/04/2022
Lesmomenten: 12 maandagen, telkens van 18.00u. tot 20.15u.
Maximum aantal deelnemers: 7
Locatie: Het Toreken, Poëziecentrum Gent (Vrijdagmarkt 36)
Kostprijs: € 120