Cursussen

Latijn voor beginners II

Het doel van de lessenreeks is mensen die nooit of zeer kort met Latijn hebben kennisgemaakt, binnen te leiden in een taal ‘waarin geen woord vergeefs weerklinkt’ (R. Torfs). In een taaltraject van twee academiejaren (vier semesters) leer je geleidelijk de Latijnse basisgrammatica. In een eerste jaar met twee modules van 12 lessen bestuderen we…

Lees meer

Latijnse leeskring II

Ben ook jij nooit de hemelbestormende vlucht van de jonge Icarus vergeten of de donkere tochten naar de geheimnisvolle onderwereld? Of wil je verwijlen bij de wereldwijze liederen van de grote Romeinse dichters? In onze leeskring gaan de deuren van de antieke wereld weer voor je open. Wie ooit Latijn heeft gevolgd in het middelbaar…

Lees meer

Oudgrieks voor beginners II

Deze cursus is een aanrader voor wie nieuwsgierig is naar de taal van Homeros en Herodotos, van Sappho en Plato. Laat je in geen geval afschrikken: je zal merken hoe gemakkelijk je het vermeende ‘obstakel’ van het schrift wegwerkt. De cursus bevat twee lessenreeksen van elk twaalf lessen. De eerste module, Grieks voor beginners I,…

Lees meer

Oudgriekse leeskring II

Iedereen die (ooit) Oudgrieks volgde in het middelbaar onderwijs, ook al gaat het maar om twee jaar, is welkom in deze cursus. Na een korte heropfrissing van de grammatica lezen en becommentariëren we teksten van de allergrootsten: Homeros, Sappho, Herodotos, Sophokles, Plato. Studie van het klassieke Grieks is een noodzakelijk onderdeel van een brede culturele…

Lees meer

Dialectologie

De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie.…

Lees meer

Naamkunde

Wat betekenen onze plaatsnamen en waar komen onze familienamen vandaan? Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of onomastiek een antwoord probeert op te zoeken. De cursus naamkunde behandelt in 12 lessen een inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie.Om zich te kunnen oriënteren, heeft de mens altijd al namen gegeven aan plaatsen in…

Lees meer