FAQs

Wat is het Centrum voor Historische Talen?

Het Centrum voor Historische Talen is een onafhankelijke organisatie die historische talen toegankelijk wil maken voor een breed publiek. De belangrijkste taak die het Centrum zich stelt, is de organisatie van lessenreeksen en lezingen. Vanaf het najaar 2020 bieden we cursussen Oudgrieks en Latijn aan, en een lezingenreeks Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch, waarin een specialist elke week een andere historische taal belicht. Meer info over de concrete invulling van onze activiteiten vindt u op de pagina Cursussen.

Welke activiteiten organiseert het Centrum voor Historische Talen?

Het Centrum voor Historische Talen organiseert lessenreeksen en lezingen die alle verband houden met oude talen of historische taalkunde. Vanaf het najaar van 2020 biedt het CHT vijf lessen- en lezingenreeksen aan:
– Latijn voor beginners
– Latijnse leeskring
– Grieks voor beginners
– Griekse leeskring
Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch: 12 historische talen in vogelvlucht

Vanaf het voorjaar van 2021 plannen we een cursus Dialectologie.

Voor wie zijn de cursussen bedoeld?

De activiteiten die het CHT organiseert, zijn er voor iedereen met een interesse voor historische talen. Wat de lessenreeksen Latijn en Oudgrieks betreft, kan u telkens kiezen voor een beginnerstraject of een cursus voor gevorderden (leeskring). Ook voor de lessenreeks Dialectologie of de lezingenreeks Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch is voorkennis niet nodig. Controleer zeker onze cursuspagina voor een gedetailleerd overzicht van de lesinhoud per cursus.

Moet ik lid zijn van het Centrum voor Historische Talen als ik lessen wil volgen of lezingen wens bij te wonen?

Neen. Onze initiatieven staan uitdrukkelijk open voor iedereen met een interesse voor historische talen. U hoeft dus geen lid te worden om in te schrijven voor lessen of lezingen. Uiteraard kan u het Centrum steeds steunen door ook een lidmaatschap aan te vragen, maar dat engagement staat geheel los van ons cursusaanbod.

Hoe schrijf ik me in voor een cursus of lezingenreeks?

Als u via de homepagina doorklikt naar het cursusoverzicht kan u snel en eenvoudig inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot vijf dagen voor aanvang van de cursus of lezingenreeks.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Onze cursussen Latijn en Oudgrieks vinden plaats op de zolder van het Poëziecentrum (Het Toreken – Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent). Voor de lezingenreeks Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch wordt de locatie nog meegedeeld.

Worden de veiligheidsvoorschriften omtrent corona gerespecteerd?

Al onze activiteiten worden coronaveilig georganiseerd: we nemen social distancing in acht, ontsmetten regelmatig het meubilair en zorgen voor voldoende verluchting.

Wat doe ik als een cursus is volgeboekt?

Als een cursus is volgeboekt, leggen we een wachtlijst aan. Zodra er een plaats vrijkomt, nemen we contact met u op, zodat u alsnog aan de lessen- of lezingenreeks kan deelnemen. Controleer ook regelmatig onze website en Facebookpagina. We vermelden daarop regelmatig wanneer we nieuwe activiteiten inplannen.

Ik wens af te zien van mijn inschrijving. Wat doe ik?

Als u uw inschrijving om een bepaalde reden wenst te annuleren, kan dat steeds via e-mail of telefoon. Wanneer u uw afwezigheid ten laatste vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van de lezing of cursus meldt, storten we u het inschrijvingsgeld terug.

Annuleert u later dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de lezing of cursus, dan kan terugbetaling enkel gebeuren mits een gegronde reden of een doktersattest.

Wat als een cursus of lezing wordt afgelast?

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld o.w.v. een beperkt aantal inschrijvingen of om organisatorische redenen) kan het gebeuren dat een cursus of lezingenreeks worden afgelast. In dat geval verwittigen we u per mail en storten we u het betaalde bedrag terug.

Wordt er een syllabus of gedrukte cursus voorzien?

Er wordt inderdaad lesmateriaal voorzien, dat inbegrepen is in de cursusprijs.

Ik volgde in het middelbaar een richting met klassieke talen en zou mijn kennis van toen graag weer opfrissen. Welke cursus volg ik het best?

Het Centrum voor Historische Talen biedt lessen Latijn en Oudgrieks aan voor beginners en leeskringen voor gevorderden. Voor de beginnerscursussen is geen enkele voorkennis vereist. In principe kan u aansluiten bij onze leeskringen zodra u over een basiskennis beschikt, ook al is die aan opfrissing toe. De lessen voor gevorderden starten immers met een herhaling van de basisgrammatica, zodat latente kennis weer geactiveerd wordt. Al onze lesgevers beschikken overigens over een ruime ervaring in het middelbaar en/of hoger onderwijs. U bent dus in goede handen!

Wordt van de cursisten verwacht dat ze thuis studeren of voorbereiden, bijvoorbeeld het instuderen van woordenschat en grammatica?

Niets moet, maar enige herhaling of studie van aangebrachte grammatica is geen slecht idee.

Wordt een reeks lessen afgesloten met een proef?

Neen.