Ik volgde in het middelbaar een richting met klassieke talen en zou mijn kennis van toen graag weer opfrissen. Welke cursus volg ik het best?

Het Centrum voor Historische Talen biedt lessen Latijn en Oudgrieks aan voor beginners en leeskringen voor gevorderden. Voor de beginnerscursussen is geen enkele voorkennis vereist. In principe kan u aansluiten bij onze leeskringen zodra u over een basiskennis beschikt, ook al is die aan opfrissing toe. De lessen voor gevorderden starten immers met een herhaling van de basisgrammatica, zodat latente kennis weer geactiveerd wordt. Al onze lesgevers beschikken overigens over een ruime ervaring in het middelbaar en/of hoger onderwijs. U bent dus in goede handen!