Wat als een cursus of lezing wordt afgelast?

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld o.w.v. een beperkt aantal inschrijvingen of om organisatorische redenen) kan het gebeuren dat een cursus of lezingenreeks worden afgelast. In dat geval verwittigen we u per mail en storten we u het betaalde bedrag terug.