Wordt er een syllabus of gedrukte cursus voorzien?

Er wordt inderdaad lesmateriaal voorzien, dat inbegrepen is in de cursusprijs.