Stuurgroep

 • Jacques Van Keymeulen (voorzitter) is germanist en historicus en was tot 2018 prof. Nederlandse Taalkunde aan de UGent. Hij had er een lesopdracht en deed onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlands, historische fonologie, dialectologie en Afrikaans.
  jacques.vankeymeulen@ugent.be
 • Rosine Van Oost (ondervoorzitster en coördinator klassieke talen) studeerde klassieke filologie aan de UGent en heeft als lerares klassieke talen en esthetica een ruime staat van dienst in het onderwijs. Daarnaast werkte ze een tiental jaar op het Vlaams Departement van Leefmilieu, Natuur en Energie rond thema’s zoals milieueducatie, klimaat en duurzame ontwikkeling.
  rosine.vanoost@gmail.com
 • Guido Vander Sande (penningmeester) is econoom (KULeuven) en was tot 2017 manager bij het Gentse transportbedrijf Lalemant Trucking.
 • Joren Somers (webbeheerder) studeerde Nederlandse, Engelse en Duitse taal- en letterkunde en gaf een vijftal jaar les aan het Sint-Lievenscollege in Gent. Momenteel is hij als doctoraatsstudent Duitse en IJslandse taalkunde verbonden aan de UGent.
 • Myriam Lammertyn is licentiate klassieke filologie (UGent) en kandidaat Oosterse filologie (UGent). Haar grote interesse voor oude en moderne talen blijkt uit de getuigschriften die ze behaalde voor Hettitisch, Vedisch en Oudindisch, middeleeuws Latijn, Roemeens en Spaans. Als lerares Oudgrieks en Latijn was ze verbonden aan het College-ten-Doorn in Eeklo.
 • Agnes Claeys is historica (UGent), gaf geschiedenis aan de Sint-Bavohumaniora te Gent en was pedagogisch begeleidster geschiedenis.
 • Paul De Loore is germanist (UGent) en was leraar Nederlands, Engels en esthetica aan het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg.