Latijn voor beginners (Antwerpen)

Doel van de lessenreeks is mensen die nooit of zeer kort met Latijn hebben kennisgemaakt, binnen te leiden in een taal ‘waarin geen woord vergeefs weerklinkt’ (R. Torfs). We besteden aandacht aan de taal, we lezen eenvoudige Latijnse teksten, maken kennis met de cultuur rond de taal en besteden aandacht aan de invloed van het Latijn op de moderne Europese talen. 

Eerste bladzijde van de Codex Amstelodamus (9de eeuw) van de Commentarii de bello Gallico, overigens eerst verkeerdelijk aan Suetonius toegeschreven - zie het incipit in het rood. 

Programma

In de eerste module van 12 lessen ligt de klemtoon op de taalstudie. We leren de uitspraak van het Latijn en maken kennis met de basisgrammatica. Door oefeningen proberen we onze weg te vinden in de naamvallen, de verbuigingen en vervoegingen. Zo snel mogelijk lezen we ook al eenvoudige Latijnse teksten, die ons binnenleiden in de wereld van de klassieke Latijnse (en Griekse) cultuur. Via het Latijnse vocabularium komen we in  contact met zegswijzen, gevleugelde woorden en verwantschap met moderne talen. Wie de smaak te pakken heeft gekregen, kan zich later inschrijven voor een tweede module van 12 lessen.

Module III is in principe bedoeld voor de cursisten die reeds de modules I en II gevolgd hebben en zal in grote lijnen op dezelfde manier verder werken: verdere studie van de Latijnse werkwoorden (passief, conjunctief, deponente werkwoorden, participia, infinitieven, de syntaxis van hoofd- en bijzin,…) en nog een aantal andere grammaticale items. Veel oefeningen, sententiae antiquae (losse zinnen uit Latijnse auteurs), korte tekstfragmenten van Latijnse auteurs, etymologie, graffiti en culturele en historische achtergronden. Als extra oefenmateriaal stellen we ook teksten ter beschikking die de cursisten zelfstandig (of met wat hulp) leren lezen en vertalen. 

Kandidaat-cursisten die (nog/al) voldoende basiskennis hebben van het Latijn kunnen, na contact met de docent, eventueel aansluiten bij deze module.

Lesgever - Jan Verheyen (lessen in Antwerpen)

Jan Verheyen was jarenlang leraar klassieke talen (Latijn en Grieks) in Antwerpen en Borgerhout. Hij werkte ook een aantal jaren als pedagogisch begeleider en directeur. Sinds de zomer van 2021 is hij met pensioen en geeft hij cursussen rond thema’s uit de Griekse mythologie en de klassieke oudheid voor Amarant en in het open leercentrum van het Sint-Michielscollege in Schoten. Hij is gehuwd, heeft twee volwassen zonen en vertoeft ook enkele maanden per jaar in zijn vakantiehuis in Umbrië. 

Praktisch - Latijn voor beginners I (najaar 2024) in ANTWERPEN - VOLZET

tramhalte Stadspark (lijn 1 en 10) bevindt zich voor de deur