Cursussen

Leesgroep Latijn

In deze nieuwe module lezen we onder leiding van de lesgever authentieke Latijnse teksten. (Lees meer)

Naamkunde

Wat betekenen onze plaatsnamen en waar komen onze familienamen vandaan? Dat zijn de centrale vragen waar de naamkunde of onomastiek een antwoord probeert op te zoeken. De cursus naamkunde behandelt in 11 lessen een inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie. (Lees meer)

Latijn voor beginners

Het doel van de lessenreeks is mensen die nooit of zeer kort met Latijn hebben kennisgemaakt, binnen te leiden in een taal ‘waarin geen woord vergeefs weerklinkt’ (R. Torfs). (Lees meer)

Paleografie

Hoe kwamen manuscripten en administratieve documenten in het verleden tot stand? Wie schreef, en waarom? Paleografie is een van de belangrijkste hulpwetenschappen om handgeschreven teksten uit het verleden te leren ontcijferen en die binnen hun ontstaans- en gebruikscontext te leren begrijpen. (lees meer)

Dialectologie

De traditionele dialectologie doet onderzoek naar de historische taalvormen, die ons vanuit een ver verleden vooral mondeling zijn overgeleverd. De cursus is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/betekenisleer) wordt een ... (lees meer)