De inschrijvingen voor deze cursus zijn afgesloten. Wenst u op de hoogte gehouden te worden van een volgende lessenreeks? Geef uw gegevens dan door via volgende knop.


Hoe kwamen manuscripten en administratieve documenten in het verleden tot stand? Wie schreef, en waarom? Paleografie is een van de belangrijkste hulpwetenschappen om handgeschreven teksten uit het verleden te leren ontcijferen en die binnen hun ontstaans- en gebruikscontext te leren begrijpen.

Uit de “Cyrurgie van meester Jan Yperman” (Gent Universiteitsbibliotheek, BHSL.HS.1273, fol. 3v°), archive.ugent.be:0D26B9D8-B058-11DF-BD99-004279F64438.

Programma

De lessenreeks, die tot stand kwam in samenwerking met het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies en Archief Gent, biedt een introductie tot de paleografie van handgeschreven (Middel)Nederlandse teksten van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Aan de hand van een tiental teksten van uiteenlopende aard – literaire werken maar ook praktijkbronnen als oorkonden, rekeningen en recepten – die geschreven zijn in zowel geposeerde als cursieve schrifttypes, wordt stilgestaan bij specifieke paleografische problemen. Na een introductieles waarin de terminologie van de letteronderdelen en de meest courante afkortingen en cijfervormen worden toegelicht gaan we klassikaal aan de slag met het transcriberen van de teksten. Elke week komt een nieuw manuscript of archiefstuk aan bod.

Lesgever - Els De Paermentier

Els De Paermentier studeerde in 1997 af aan de Universiteit Gent als historica. Na een loopbaan in de communicatiesector keerde ze in 2004 terug naar de universiteit, waar ze in 2010 haar doctoraat behaalde over de grafelijke kanselarij in Vlaanderen en Henegouwen tijdens de twaalfde en dertiende eeuw. Sedert 2013 is ze als professor verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar documentaire schrijf- en schriftpraktijken en pragmatische geletterdheid in onze gewesten tijdens de middeleeuwen en naar de geschiedenis van de gravinnen van Vlaanderen. Ze is verantwoordelijk voor de vakken Paleografie en Oorkondeleer (Diplomatiek) en doceert daarnaast ook (middeleeuwse) gendergeschiedenis.

Praktisch

  • Begin- en einddatum: 26/9/2022 - 19/12/2022 (geen les op maandag 31 oktober 2022)

  • Lesmomenten: maandag 18u tot 19.30u.

  • Maximaal aantal deelnemers: 20

  • Locatie: Archief Gent (Zwarte doos, Dulle Grietlaan 12, Gentbrugge)

  • Kostprijs: 120€ voor 12 lessen