Hoe kwamen manuscripten en administratieve documenten in het verleden tot stand? Wie schreef, en waarom? Paleografie is een van de belangrijkste hulpwetenschappen om handgeschreven teksten uit het verleden te leren ontcijferen en die binnen hun ontstaans- en gebruikscontext te leren begrijpen.

Uit de “Cyrurgie van meester Jan Yperman” (Gent Universiteitsbibliotheek, BHSL.HS.1273, fol. 3v°), archive.ugent.be:0D26B9D8-B058-11DF-BD99-004279F64438.

Programma

Er wordt voornamelijk gewerkt met archiefbronnen uit de collectie van Archief Gent, waarbij de cursisten ook fysiek met die originele stukken in contact worden gebracht (waaronder ook Vlaamse Topstukken). Naast de paleografie worden ook andere karakteristieken van die bronnen belicht, zoals typologie, vorm en inhoud ervan. Die zijn van belang om de bronnen niet alleen te kunnen lezen, maar ook te kunnen begrijpen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de processen waarin die bronnen tot stand gekomen zijn. Aspecten die aan bod zullen komen zijn:

Lesgever - Guy Dupont

Guy Dupont is archivaris en historicus, gespecialiseerd in de late middeleeuwen. Hij doet onderzoek naar en publiceert over de juridische organisatie, de strafrechtspleging, de prostitutie en de publieke badhuizen in de Vlaamse steden. Hij werkt sinds 2009 voor de Stad Gent, eerst bij de dienst Stadsarcheologie, en vanaf 2012 als archivaris bij het Stadsarchief.

Sinds de fusie met het Archief OCMW Gent in 2017 is hij collectiebeheerder bij Archief Gent. In die functie is hij bezig met het onderzoeken, beschrijven, digitaliseren en digitaal toegankelijk maken van de archief- en beeldcollecties. Daarnaast coördineert hij erfgoedprojecten en schrijft hij mee aan publicaties over deelcollecties, zoals de aquarellen van Wynantz met stadsgezichten uit de Hollandse periode (2015), het Kriegsalbum van Gent, een fotoarchief van de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog (2018) of de collectie filmaffiches afkomstig uit het Gentse politiearchief (2021).

Praktisch