FAQ's

Het Centrum voor Historische Talen is een onafhankelijke organisatie die historische talen en taalvormen toegankelijk wil maken voor een breed publiek. De belangrijkste taak die het Centrum zich stelt, is de organisatie van lessenreeksen en lezingen. Meer info over de concrete invulling van onze activiteiten vindt u onder Aanbod.

2. Welke activiteiten organiseert het Centrum voor Historische Talen? 

Het Centrum voor Historische Talen organiseert lessenreeksen en lezingen die alle verband houden met oude talen of historische taalkunde. Het CHT biedt de volgende lessenreeksen aan:

Daarnaast biedt het CHT ook een lezingenreeks aan over de geschiedenis van de Romaanse talen.

3. Voor wie zijn de cursussen bedoeld? 

De activiteiten die het CHT organiseert, zijn er voor iedereen met een interesse voor historische talen. Er is geen voorkennis vereist.

4. Moet ik lid zijn van het Centrum voor Historische Talen als ik lessen wil volgen of lezingen wens bij te wonen? 

Neen. Onze initiatieven staan uitdrukkelijk open voor iedereen met een interesse voor historische talen. U hoeft dus geen lid te worden om in te schrijven voor lessen of lezingen. Uiteraard kan u het Centrum steeds steunen door ook een lidmaatschap aan te vragen, maar dat engagement staat geheel los van ons aanbod.

5. Hoe schrijf ik me in voor een cursus of lezingenreeks? 

Als u via de homepagina doorklikt naar de tab Aanbod kan u snel en eenvoudig een overzicht oproepen van onze verschillende cursussen en lezingenreeksen. De inschrijving zelf verloopt via het online inschrijvingsformulier. Inschrijven kan tot vijf dagen voor aanvang van de cursus of lezingenreeks.

6. Waar vinden de activiteiten plaats? 

Onze cursussen vinden plaats op diverse locaties. Meer info vindt u op de respectieve cursuspagina’s.

7. Worden de veiligheidsvoorschriften omtrent corona gerespecteerd? 

Al onze activiteiten worden coronaveilig georganiseerd en volgende de vigerende regelgeving.

8. Wat doe ik als een cursus is volgeboekt? 

Als een cursus is volgeboekt, leggen we een wachtlijst aan. Zodra er een plaats vrijkomt, nemen we contact met u op, zodat u alsnog aan de lessen- of lezingenreeks kan deelnemen. Controleer ook geregeld onze website en Facebookpagina. We vermelden daarop wanneer we nieuwe activiteiten inplannen.

9. Ik wens af te zien van mijn inschrijving. Wat doe ik? 

Als u uw inschrijving om een bepaalde reden wenst te annuleren, kan dat steeds via e-mail of telefoon. Wanneer u uw afwezigheid ten laatste vijf werkdagen voor de aanvangsdatum van de lezing of cursus meldt, storten we u het inschrijvingsgeld terug.

Annuleert u later dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de lezing of cursus, dan kan terugbetaling enkel gebeuren met een gegronde reden of een doktersattest.

10. Wat als een cursus of lezing wordt afgelast? 

Door bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wegens een beperkt aantal inschrijvingen of om organisatorische redenen) kan het gebeuren dat een cursus of lezingenreeks wordt afgelast. In dat geval waarschuven we u per mail en storten we u het betaalde bedrag terug.

11. Wordt er een syllabus of gedrukte cursus voorzien? 

Elke lesgever kan met betrekking tot een gedrukte of digitale cursus een eigen beleid volgen.

12. Wordt van de cursisten verwacht dat ze thuis studeren of voorbereiden, bijvoorbeeld het instuderen van woordenschat en grammatica? 

Niets moet, maar enige herhaling of studie van aangebrachte grammatica is geen slecht idee.

13. Wordt een reeks lessen afgesloten met een proef? 

Neen. Wel kan er op aanvraag een aanwezigheidsattest afgeleverd worden.