Stuurgroep

Jacques Van Keymeulen - voorzitter

Jacques Van Keymeulen is germanist en historicus en was tot 2018 prof. Nederlandse Taalkunde aan de UGent. Hij had er een lesopdracht en deed onderzoek met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlands, historische fonologie, dialectologie en Afrikaans. 

Paul De Loore - ondervoorzitter en secretaris

Paul De Loore is germanist (UGent) en was leraar Nederlands, Engels en esthetica aan het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg.

Guido Vander Sande - penningmeester

Guido Vander Sande (penningmeester) is economist (KULeuven) en was tot 2017 manager bij het Gentse transportbedrijf Lalemant Trucking

Jana De Geyter - webbeheer

Jana De Geyter is germaniste (KULeuven) en was leerkracht Nederlands. Sinds 2023 is ze beleidsmedewerker in een secundaire school.

Brecht Persoons

Brecht Persoons is germanist (UGent) en was leraar Nederlands en Duits aan het GO! atheneum Geraardsbergen. Daarna was hij er ook vijf jaar directeur. Momenteel werkt hij als beleidsmedewerker aan de Odisee Hogeschool.

Dirk Raes

Dirk Raes is germanist (UGent) en was leraar Nederlands en Engels aan het technisch instituut Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem