Privacybeleid

Het Centrum voor Historische Talen hecht belang aan de bescherming van uw privésfeer. In deze privacyverklaring willen we informatie geven over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, wordt er bij de aanmeldingen voor lidmaatschap en bij de inschrijvingen voor de activiteiten (zoals cursussen, lezingenreeksen, …) wel om persoonlijke informatie gevraagd.

Het Centrum voor Historische Talen behandelt alle persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privésfeer. Het volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad).

Welke persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd?

Voor de doelstellingen van onze vereniging kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, (vroeger) beroep, diploma

  • Facturatiegegevens: naam instantie, adres, naam en voornaam contactpersoon, e-mailadres, BTW-nummer

Als u de gegevens verstuurt, geeft u het Centrum voor Historische Talen toestemming om ze te gebruiken voor de werking van het Centrum. Zolang u zich niet uitschrijft, kunnen uw gegevens bewaard worden. Wanneer u zich uitschrijft, worden uw gegevens verwijderd.

Waarvoor moeten de persoonsgegevens dienen?

De verzamelde gegevens dienen alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, d.i.

  • de organisatie van cursussen en lezingenreeksen;

  • versturen van nieuwsbrieven en andere relevante informatie;

  • uitnodigingen voor activiteiten;

  • het onderhoud van de ledenlijsten.

De ledenlijst van de effectieve leden met hun gegevens is enkel bekend aan de leden van de Algemene Vergadering. De lijsten met de gegevens van de steunende leden en de cursisten zijn enkel bekend aan de bestuursleden.

Geen enkele ledenlijst of lijst van cursisten wordt openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden. In geen enkel geval worden de persoonlijke gegevens gebruikt in het kader van commerciële activiteiten. U bent op geen enkele manier identificeerbaar, ook niet via cookies.

U hebt op elk moment recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die wij bij u verzamelen.

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dat via het contactformulier.