Talen in Gent

In Gent worden heel wat talen gesproken. Naast het Nederlands en het Gentse dialect zijn dat de talen van de “nieuwe Belgen”. Men schat dat een tiende van de Gentse bevolking thuis Turks spreekt; de grootste groep Gentse inwoners met een buitenlandse identiteitskaart zijn momenteel Bulgaren.

Het is de bedoeling de lezingenreeks van het najaar van 2024 te wijden aan een aantal talen die door nieuwe Belgen worden gesproken. We hebben daarbij talen als Frans (een taal die overigens in Gent ook van oudsher ‘inheems’ is), Italiaans, Roemeens, Duits, Engels … weggelaten, aangezien de geschiedenis van die talen al in de vorige lezingenreeksen aan bod is gekomen.


Alle lezingen hebben plaats op donderdagavond om 20 uur in het Liberaal Archief (Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent; Parkeerplaats St.-Pieterplein). Ze duren ongeveer anderhalf uur.

De bijdrage voor elke lezing bedraagt € 10 per lezing (cash te betalen op de avond zelf); studenten betalen € 5. Zie het inschrijvingsformulier onderaan op deze pagina. Inschrijven is belangrijk omdat u dan gewaarschuwd kan worden als er een verandering is in het programma.

Kijk altijd na op de website of de lezing doorgaat.

Programma

Praktisch