Word lid

Het Centrum voor Historische Talen (CHT) maakt een onderscheid tussen effectieve leden en steunende leden. Een effectief lid moet kandideren bij de Algemene Vergadering via een brief of e-mail naar de voorzitter en het bestuur (via jacques.vankeymeulen@ugent.be). De Algemene Vergadering neemt de beslissing omtrent aanvaarding. Een effectief lid is lid van de Algemene Vergadering en heeft stemrecht. De lidmaatschapsbijdrage van een effectief lid bedraagt € 50.

Steunende leden zijn personen die sympathiseren met de organisatie en ze financieel en moreel ondersteunen. We maken daarbij een onderscheid tussen vrienden, beschermende leden en mecenassen. Steunende leden hebben géén stemrecht op de Algemene Vergadering. Ze ontvangen een Nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van de organisatie, en kunnen uitgenodigd worden naar evenementen

Een lidmaatschap is geen voorwaarde om ook cursussen of lezingen te kunnen bijwonen.

Voor het Centrum voor Historische Talen betekent uw lidmaatschap een blijk van waardering en een financiële steun die we echt nodig hebben. Een lidmaatschap geldt voor één jaar.

  • Vriend: € 50

  • Beschermend lid: € 100

  • Mecenas: vanaf € 250

Als u steunend lid wil worden, vul dan onderstaand formulier in en stort het bedrag op rekening BE79 5230 8127 2133 van het CENTRUM VOOR HISTORISCHE TALEN. Indien u ons op een andere wijze wil steunen, bijvoorbeeld door lokalen ter beschikking te stellen, dan mag u ons dit ook melden.